Contacto

CENTRE VITALE BADALONA

 

Av. Martí Pujol, 260, Ent. 1

08911 Badalona

 

Para ponerse en contacto con nosotros o concertar una cita, le sugerimos llamar al

651640655 651640655

o bien utilizar el formulario.

CENTRE VITALE BADALONA en redes sociales

ABRIMOS EL 21 DE SEPTIEMBRE!
ABRIMOS EL 21 DE SEPTIEMBRE!
 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
Denominació social:
QUORUM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.
 
Número d'identificació fiscal:
B66596420
 
Domicili social:
C / Anselm Clavé 18
08912 Badalona
 
Correu electrònic:
info@centrevitale.com
 
Telèfon:
651640655
 

Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Quorum business Solutions, SL, constituïda a Barcelona, ​​l'any 2015, per Escriptura Pública nombre 3608, davant el notari Juan Benavides Lima, de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona.
 
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44.967, foli 193, full B-472.762, inscripció 1.
 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Quorum Business Solutions, SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Quorum Business Solutions, SL i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.